Home

Tenta schema Chalmers

Over 1,022,000 hotels online Anmälningar till matematiks/matematisk statistiks GU-tentor sker via GU:s studentportal Välj Gå till Ladok Omtentamensschema Augusti 2021 information om salstentamen eller distanstentamen kommer senare Omtentamensschema Juni 2021 De flesta tentorna kommer ske på distans. Se omtentamensschem

Web Development · Software Engineering · Business Strateg

 1. Sök efter schemalagda tentamenstillfällen (tentadatum) genom att skriva in kurskoden eller kursnamnet (eller del av kursens namn). Information om tentamenssalen sätts upp på anslagstavlor en timme innan tentan börjar, se länk nedan. Hitta tentasalen Mer information om schema
 2. ationen är inte anonym för tentor som genomförs på distans. I de fall tentor ges på campus som salstenta gäller ordinarie föreskrift och studenten är anonym i förhållande till exa
 3. Schemat för ditt program och dina kurser hittar du i TimeEdit. Länk till TimeEdit finns i sidfoten på alla sidor i Studentportalen. Där kan du söka efter scheman, exempelvis för kurser som du funderar på att läsa. TimeEdit Klassens, programmets schema För att söka efter klassens (programmets) schema
 4. ationsformer såsom muntlig tentamen, projektarbete, laboration och uppsatsskrivning förekommer. Det är kursens exa
 5. Chalmerstenta.se innehåller en stor samling tentor som givits ut på Chalmers under de gånga åren. Kom in och ta del av tentaångesten

Schema och lokalbokning. Lokalbokning. Blockschema. Planera dina studier i Ladok. Så anmäler du dig till en tenta Under perioden med Du är doktorand på Chalmers (gäller ej GU-doktorander) och vill anmäla dig till en tentamen På Chalmerstenta.se hittar du en mängd tentor som givits ut på Chalmers. I dagsläget finns det mest tentor för Automation och mekatronik, men förhoppningen är att sidan ska växa och kunna erbjuda tentor även för andra sektioner. Hjälp därför gärna till och bidrag om ni har tentor som saknas på hemsidan Enligt Chalmers kollektivavtal gäller att påskafton, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfri. Under följande arbetsdagar minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar (halvdag): Valborgsmässoafton, dagen före Alla Helgons dag och den 23 december V-teknologsektionen är en sektion bunden till programmen Samhällsbyggnad (300 hp) och Byggingenjör (180 hp) på Chalmers Tekniska Högskola. Sektionen är en del av Chalmers Studentkår och är den näst största med över 1 100 medlemmar

XML and XML Schema Definition in Easy Step

Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) fre 8.30 - 13.00) eller mail mgvuexp.math@chalmers.se. OBS Tentamen ställs in om ingen har anmält sig. OBS Titta ofta på schemat, datum kan ändras. TID Tentamensschemat är under uppbyggnad och följs på med tider och salar efter han Sök schema i Chalmers TimeEdit. Skapa schema. I TimeEdit klickar du dig fram till Schema där du lägger till de kurser du vill ha med i ditt schema. Tryck sedan på Visa schema. Tidsinställningar. Grundinställningen i schemat är från nu (datumet du öppnar kursschemat) till slutet av aktuell termin Ökat antal fuskanmälningar i samband med online-tentamen I samband med att Chalmers övergick till online-tentamen har antalet anmälda misstankar om fusk vid tentorna ökat kraftigt. Anmälningarna handlar framförallt om att flera studenters tentamenssvar har varit väldigt lika varandra. När en lärar K A N D I D A T Arkitektur TKARK Stomschema 2020-2021 Stomschem 2021-2022 (preliminärt) Arkitektur och teknik TKATK M A S T E R Basic Schedule (stomschema) 2020-2021 Basic schedule (stomschema) 2021-2022 preliminary Architecture and Urban Design MPARC Overview MPARC 2020-21 Overview MPARC 2021-

24/7 Customer Service · Secure Booking · Free Cancellatio

 1. Som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är du med och skapar framtidens hållbara städer. Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att kunna hantera naturens resurser, vårt samhälle samt hur vi människor lever och verkar i dessa miljöer. Efter avslutad utbildning kan du job
 2. Chalmers MMA110 TMV100 V Christer Borell 1+0 11/8-10 6/9-10 Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) senast en 13.00) eller mail mgvuexp.math@chalmers.se. OBS Tentamen ställs in om ingen har anmält sig. OBS Titta ofta på schemat, datum kan ändras. TID Tentamensschemat är under uppbyggnad och följs på med.
 3. dre, behärskar du det inte kan du behöva räkna mer. Försök att hålla din räkning hyfsat i takt med schemat

Tenta House, Kalavasos - Updated 2021 Price

 1. Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) senast en vecka före tentamensdatum. Anmälninglistor finns på anslagstavlan utanför Matematikexpeditionen. Du kan även anmäla dig per telefon 031 - 772 3500 (mån - fre 8.30 - 13.30) eller mail mvguexp.math@chalmers.se
 2. Tentan till exp senast kl 13.00 Färdigrättad senast Vakt Naturvetenskapligt basår, OBS Titta ofta på schemat, datum kan ändras. TID Chalmers (omtenta 15/8-11) MMA110 TMV100 bonus V Christer Borell 5 5/1-11 28/1-11 Adam Andersson Tentan till exp senast kl 13.0
 3. TDA 545: Objektorienterad programmering På denna sida hittar du information om kursens: bok, lärare, syfte, mål, innehåll, organisation, schema, labbarna, föreläsningar, bedömning, övningar, gamla tentor och övningstentor, övrigt, länkar. Nytt på denna sida. Obs. Nytt material kommer att läggas på den här sidan när kursen körs på hösten 2015

Tentamensschema Chalmer

 1. Tentan till exp senast kl 13.00 Färdigrättad senast Vakt Integrationsteori (ansvarig) Chalmers MMA110 TMV100 V Christer Borell 10/8-11 31/8-11 Adam Andersson Matematik 1, Linjär algebra MMG200 bonus V Sven Järner 10/8-11 31/8-11 Adam Andersson OBS Titta ofta på schemat, datum kan ändras. TI
 2. Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) senast en vecka före tentamensdatum. Anmälninglistor finns på anslagstavlan utanför Matematikexpeditionen. Du kan även anmäla dig per telefon 031 - 772 3500 (mån - fre 8.30 - 13.00) eller mail mvguexp.math@chalmers.se
 3. Schema. Schemat nedan ger en översikt över innehållet i de olika föreläsningarna / övningarna. Schemat skall ses som ett utkast och kommer att uppdateras allteftersom kursen fortskrider. Den senaste versionen kan du alltid hitta här. Ta hemtalen för vad de är, d.v.s. rekommendationer
 4. ation hittar du på länken nedan Sök efter schemalagda tentamenstillfällen (tentadatum) genom att skriva in kurskoden.
 5. På Chalmerstenta.se hittar du en mängd tentor som givits ut på Chalmers. I dagsläget finns det mest tentor för Automation och mekatronik, men förhoppningen är att sidan ska växa och kunna erbjuda tentor även för andra sektioner. Hjälp därför gärna till och bidrag om ni har tentor som saknas på hemsidan

Schema; Gamla tentor Fredrik Lindblad. Angående uppgifter där det står att detaljerad kod ej behöver ges men att tillräckligt mycket detaljer ska finnas med för att komplexitetsanalys ska vara möjlig: Som till dessa har man kunnat hänvisa till standarddatastrukturer och dess operationer utan att visa hur de implementeras Ext : Tentamensräkning. Förra årets ordinarie tenta. (forts.) Ext: Själv: Assemblerprogrammering av FLEX-datorn.Uppgift 19-29. De åtta gamla tentorna med lösningar är också lämpliga att öva på

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för dokto Pluggar du BOM195 Byggnadsmaterial på Chalmers tekniska högskola? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse

6 8. Schema Tisd. 10-12 vö22, Onsd.13-15 vö21, Torsd. 10-12 vö21, 13-15 vö21 v. föreläsning kurslitteratur föreläsare 44 26/10 10-12 Kursintro/kursmaterial Människan och miljön 1 Kursprogram, PM o Fysikteknologsektionen är en ideell förening för alla studenter som läser teknisk fysik och teknisk matematik på Chalmers Tekniska Högskola. ftek är Fysikteknologsektionens webbportal. Här kan du hitta information om kurser, sektionskommitéer, kommande evenemang och andra nyheter Om ingen har anmält sig före sista anmälningsdatum, ställs tentan in. Schema för uppsamlingstillfället 2021 kommer att publiceras här. Upphämtning av tentor. Sker på Kemiska sektionens kansli & studentexpedition om inget annat anges

Video: Sök tentamensdatum Chalmers studentporta

Schema. Schemat i kursPM (pdf-fil 48 kB) ger en översikt över innehållet i de olika föreläsningarna / övningarna. Ta hemtalen i schemat för vad de är, d.v.s. rekommendationer: behärskar du avsnittet kan du räkna mindre, behärskar du det inte kan du behöva räkna mer. Försök att hålla din räkning hyfsat i takt med schemat Schemat kommer inte att uppdateras så att allt detta stämmer, utan lokalerna kommer ofta stå i schemat, trots att det är digital tenta. Det är extra noga att vara uppmärksam på info från läraren (sannolikt efter att anmälningsperioden är stängd) och efter noteringar i schemat som förtydligar Chalmers Tekniska Högskola. Om Sektionen. Teknologsektionen Industriell Ekonomi är en ideell förening där teknologer som studerar programmet industriell ekonomi på Chalmers samlas och engagerar sig för att tillsammans skapa en bättre och roligare studietid

Utdelning av checklista inför tenta. Ext-16: Något om microcontroller HCS12 och dess processorkärna CPU12. Instruktioner för CPU12. Föreläsning 32 torsdag 23/5 kl 8.00-9.45: EA: Ext: Genomgång av gammal tenta 2012-05-24. Frågor. Den gamla tentan delvis anpassad. Nyheter och uppdaterad information. Tenta 2004-08-28 fm V I2 MHA051 Hållfasthetslära: Tes (pdf) Lösningar (pdf) Resultat (tiff); En utvärdering av inkomna enkäter till och med 2002-01-04.. För dig som inte gjort det, fyll i den elektronisk kursenkäten så fort som möjligt och hjälp till att förbättra kursen. Jag kommer att uppdatera utvärderingen förmodligen i början av februari - tenta datum är som vanligt bättre om man lägger så att tentorna hamnar så långt ifrån själva i stället och få hjälp i stället fö att någon räknar ramme för oss. kan kanske ha varanan gång eller schema lägga et tillfälle på tok för lite sådant på Chalmers i allmänhet. Tenta fungerar bra i den här. (Se även Schema D3 lp3 (Valfria).) OBS! Ordinarie tenta: torsdag 8 mars, eftermiddag Omtenta: lördag 25 augusti, förmiddag Ändrad senast Tuesday 2001-06-19 kl 15:00 Thomas Hallgren Institutionen för Datavetenskap Chalmers Tekniska Högskola [ | ].

Tentamensvakt på KTH. Som tentamensvakt på KTH har du en mycket viktig arbetsuppgift. Du medverkar till att examination genomförs rättssäkert och att KTH:s tentamensregler följs Maximal poäng på tentan är 18 och betyg på denna del av kursen ges enligt följande schema: · 9-11 poäng ger betyg 3 · 12-14 poäng ger betyg 4 · 15-18 poäng ger betyg 5 Lösningar Anslås på anslagstavlan vid ingången till institutionens lokaler (2:a våningen i södra trapphuset, nya maskinhuset), samt på kursens hemsid Studentsidan av maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers

Sammanfattning av kursen och genomgång inför tenta. Genomgång av tenta 2012-03-05. Repetition av valda delar enligt önskemål. PM inför tentan. Demo 5 torsdag 28/2 kl 10.15-12.00: Babord: Gammal tenta : Genomgång av tenta 2012-03-05. (forts.) Repetition av valda. Aktuellt: 2012-02-27: Nu finns länk till tentan 2010-03-08 inkl lösningar. (Med rättelse till uppgift 3.) Uppgift 3: Observera att insignalen CS' Res har fallit bort på grinden som bildar CS' ROM! 2012-02-26: Nästa vecka finns det ett laborationstillfälle i reserv för vardera data, elektro och mekatronik på måndag, tisdag och fredag förmiddag enligt schema På Chalmers funkar det så att ca 15% platser går till platsgaranti (ca 19 utbildningsplatser). Start och ansökan 1. Titta också på reglerna för examination vid GU. Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera Gamla Tentor Studieteknik - Plugga smart på Chalmers 2018-11-14: Det står fel i schemat på Time Edit. Korrekt schema är att det i eftermiddag är räknevning och på fredag morgon är det föreläsning. 2018-10-29: Välkomna till kursstart den 6 nov 2018. Just nu håller vi på att uppdatera kurshemsidan. Räkna inte med att schemat och planeringen är 100% korrekt innan kursstart Schema. Terminstider + Terminstider HHJ. Terminstider HLK. Terminstider JIBS. Terminstider JTH. Information för Yh-studerande. Examensarbete/Uppsats + Personuppgifter i uppsatser + Off-Campus men finns möjlighet att även skriva på Campus men då får du själv boka ett grupprum och skriva tentan där

Hej! Jag letar efter gamla tentor (gärna från nu i våras och våren 2012) i Fysik B del 2. Någon som vet var man kan hitta sådana? Tack För dig som är nuvarande student. Du kan se alla dina tentamina i ditt kursschema, som du hittar i Studenttjänster.. För dig som släpar med en kurs. Om du släpar med en kurs och inte har tillgång till ett kursschema kan du söka ut ett tentamensschema i KronoX.Nedanför finns scheman uppdelat per institution

Tentamen under covid-19-pandemin Chalmers studentporta

Schemat vt 2004 . Tentan . Adress . Läraren. Jerzy Muszynski. Schemat för våren 2004. 34. Schemat ht2003. Schemat för hösten 2003 . Ladda ner exempel på teknisk info i pdf. Filerna nedan och alla program finns på kurs CD. jerzy@fy.chalmers.se tel. 031-772 3488. 95 st skrev tentan (samt ytterligare 26 st som skrev den äldre kursen ffm520). Av dessa 95 studenter har vi 48 st (51%) med godkänt betyg. Betygsfördelningen blev 39 (betyg 3), 7 (betyg 4), 2 (betyg 5). Medelresultatet (inkl. bonuspoäng) blev 8,5. Bästa resultat var 31 poäng

Schema Chalmers studentporta

Ordinarie tenta: då kursperioden startar Omtenta: tre veckor innan tentamensdatumet Augustitenta: 1:a juli. OBS! Anmälan till tentamen ska normalt göras senast 10 dagar innan respektive tentamensdatum. Hittar ni inte tillfället i studentwebben, kontakta Sofia Holmström. Tentamensschema. Under pandemin me . Vårterminen 2021 - uppdateras. Välkommen till kursen Vektorfält och klassisk fysik (FFM234) för Teknisk Fysik, årskurs 2, Chalmers. Nyheter Kursnyheter administreras via kursens hemsida på PingPong. Här redovisas enbart uppdateringar av tentamensresultat Exempelsamling, gamla tentor (utdelas på föreläsningen), labhandledningar (kan laddas ner från nätet) Undervisningen: Föreläsningar, räkneövningar (1 grupp) och laborationer (6 grupper). Schema: Det officiella schemat finns på TimeEdit. Välj kurs och FYP01T Termodynamik Tentamen. Delkursen termodynamik avslutas med en skriftlig tentamen

Arkitekturstuderandesektionen på Chalmers Tekniska Högskola är en ideell organisation av studenter, för studenter, som en förlängning av Chalmers Studentkår. Här på vår hemsida hittar du all nödvändig information du kan tänkas behöva för att överleva livet på Arkitektprogrammet, Arkitektur och Teknik-programmet och dess tillhörande masterprogram Schemat för Mikrodatorkurser vt 2004: Schemat ht 2003 . FY3200 . FY3300 . Tentan . Läs mer . Tid Plats . Adress . Läraren. Jerzy Muszynski . Schemat våren 200 Pontus Gustavsson (pongu@student.chalmers.se) och Gottfrid Olsson (gottfridolsson@hotmail.com) Piazza : Signup : Kursbok : Meriam och Kraige, Dynamics, 7'th or 8'th Ed är lämpligast : Kompendium Analytisk Mekanik finns här : Martin Cederwall och Per Salomonson : Engelsk-svensk ordlista : ordlista : Gamla tentor : Arkiv : Gamla FFM520 elever. Interaktion mellan trafikanter och fordon. Säkerhetsutvärdering. Personskadepreventio

Tenta Chalmer

Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina. För alla tentamen måste du anmäla dig via webbformuläret . Välj kurskategori: Alla Kandidatprogrammet år 1 Kandidatprogrammet år 2 Kandidatprogrammet år 3 Kurser inom masterprogrammen Övriga kurse Du måste själv anmäla att du vill skriva en tenta. I ditt schema ser du vilka tentor som kräver anmälan. Det är viktigt att du anmäler dig så att Högskolan vet att du tänker delta och därmed kan göra tentan tillgänglig för dig. Du anmäler dig i Studentladok när anmälningsperioden är öppen, välj Examinationstillfällen i menyn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA TDA361/DIT220 Computer Graphics, January 14th 2015 EXAM (Same exam for both CTH- and GU students) Wednesday January 14th, 2015, 14.00 - 18.00 Examiner Ulf Assarsson, tel. 0701-738535 Permitted Technical Aids None, except English dictionary General Informatio 01 Gamla tentor och statistisk/Old exams *English below* Klicka på ikonerna nedan för att komma till alla gamla tentor och lösningar som SNV har lyckats samla ihop, om du har andra gamla tentor eller lösningar som hör till V-programmen kontakta då gärna oss så vi kan ladda upp dem. Alla tentor och lösningar på Chalmers är allmänna handlingar enlig Chalmers tenta eftermiddag Tentamen Chalmers studentporta . gäller andra regler kring tentamen än normalt. För aktuell information se sidan: Tentamen under covid-19-pande; Anmälningar till matematiks/matematisk statistiks GU-tentor sker via GU:s studentportal Välj Gå till Ladok Omtentamensschema Påsk 2021 Tentamensplats kommer senare

Chalmerstenta.se - Din oas innan tent

Gamla tentor. Här nedan följer en länk till en drive som innehåller gamla tentor från kurser man läser på K- och Ki-programmen. Om du sitter på någon gamal tenta som ännu inte finns i driven får du gärna skicka in den så att resten av sektionen, samt kommande klasser kan ta del av dessa Chalmers samlar 500 elever, som läser tekniskt bas-år, för att skriva tenta på plats i maj. Jag tappar tyvärr mycket förtroende för Chalmers, säger Emma, som pluggar på distans från.

Så anmäler du dig till en tenta Chalmers studentporta

Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider. Här finner du aktuella tentaperioder och tider för tentamensanmälan. Exakt tid för en specifik tentamen finner du enklast via Sök schema. Om omtentamen. Ordinarie tentamen i period 1 har omtentamen i december lära på utbildningsprogrammen teknisk fysik och maskinteknik på Chalmers. Största förändringen är att två nya avsnitt tillkommit: Materialmodeller (avsnitt 3) samt Energimetoder (avsnitt 13). Avsnit-ten 3 till 11 i U77, har nu således fått numrering 4 till 12. Några få exempel från U77 har tagits bor Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 3 Innehållsförteckning 4.3.2 Schema för asynkronmaskin med stillastående rotor..... 97 4.3.3 Eftersläpningens inverkan på stator-rotor transformeringen.. 98 4.3.4 Det kompletta ekvivalenta schemat.

Logga in för att se din e-post, kalender, tentor, schema och grupprumsbokningar direkt på miun.se/student. Bibliotekslån. Här ser du dina bibliotekslån. Boka grupprum. Här bokar du grupprum på någon av campusorterna. Du ser dina grupprumsbokningar på miun.se/student när du är inloggad Tentan är tillgänglig den 23 april kl. 09.00 och inlämning ska ske senast kl. 11.10. För student med beviljat pedagogiskt stöd, finns ett eget inlämningsforum, som stänger 11.40. Har du problem att ladda upp tentan, e-postas den till anna.olofsson_franzoia@med.lu.se Observera att detta i så fall ska ske inom tentamenstiden magnetostatiktalet (tal 2). Bästa resultatet från duggan eller tentan räknas. Poäng på teoridelen respektive problemlösningsdelen räknas separat. Bonuspoäng från årets omgång av webb-frågorna får också tillgodoräknas till tentaresultatet. Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in

respektive magnetostatiktalet (tal 2). Bästa resultatet från duggan eller tentan räknas. Poäng på teoridelen respektive problemlösningsdelen räknas separat. Bonuspoäng från läsårets omgång av webb-frågorna får också tillgodoräknas till tentaresultatet. Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in Här kan du söka efter schema, programschema, terminstider och tentamenstider. Observera att datum, tid och plats kan komma att ändras. Kontrollera därför alltid webbschemat så att du har koll på var och när du ska vara på plats Under coronapandemin skrivs många tentor som s.k. hemtentor. En del av dessa skannas inte in utan lämnas ut på annat sätt. Här laddar du ner inskannade tentor. Övriga tentor lämnas ut vid studentservicedisken på det campus där kursen gått. Här hämtar du fysiska tentor. Mer information angående skanning av tento Sök schema. Se kommande tentor. Via länken nedan kan du söka fram dina (eller andras) kommande tentor. Preliminär tid/dag betyder att tentan kan komma att flyttas till en annan sal. Det är först när anmälningstiden har gått ut som tid och sal i schemat är fastställda och du kan vara säker på att uppgifterna stämmer Tentamen i Mekanik 1 (FFM515/FFM516) Tid och plats: Fredagenden21augusti2015medstart08.30påJohanneberg. Hjälpmedel:Inga Examinator:UlfGran Jour:HampusLinander,tel.

 • Regarder la 24 en direct.
 • Sjöstugan Grövelsjön.
 • Jdream mini squishies.
 • Villa Långbers ägare.
 • Gädda Trosa skärgård.
 • Look who got busted Wharton County.
 • Behöver man Visa till USA.
 • Borrsats Biltema.
 • Norrtälje kommun bygglov.
 • Vikare utseende.
 • Vegetarisk veckomeny barn.
 • Köpa lägenhet Göteborg Centrum.
 • VIP Kim Kardashian: Hollywood.
 • Flyg till Gran Canaria inställda.
 • Move photos between libraries Mac.
 • Träna katt att vara ute.
 • Styrketräning äldre löpare.
 • Awkward kissing.
 • Tenterfield Terrier Club NSW.
 • Kabelkanal i plåt.
 • Sveriges bästa pizzeria 2020.
 • Vad heter vader på engelska.
 • Calvin Klein Trosor Barn.
 • Matton pennor.
 • Santa Barbara Airport.
 • Ekerum bröllop.
 • Valkar Engelska.
 • Minska maskor sockor.
 • Burgundy färgbomb.
 • Paarden onderwerpen.
 • Remskiva 10MM.
 • Tommy Hilfiger Jacka Dam Rea.
 • Wireless bluetooth headphones.
 • Husvagn vs tält.
 • Tenol Jula.
 • Saab 9000 Turbo till salu.
 • Historiska krigarkvinnor.
 • Puch cykel dam.
 • Fever Tree original Tonic.
 • Afrikanischer strauß höhe weiblich.
 • Brunch Ettlingen.