Home

Astmaanfall

Vad är ett astmaanfall? Ett astmaanfall kan vara från några minuter till flera dagar och innebär att dina astmasymtom plötsligt förvärras. Under astmaattacken dras musklerna i luftrören samman och slemhinnorna svullnar upp, samtidigt som det bildas mer slem Modern underhållsbehandling, främst med inhalationssteroider, har gjort att antalet personer som söker p g a akut astma har minskat. Astma kan debutera i vilken ålder som helst. Det förekommer att patienter söker akut p g a astma, utan att ha fått sjukdomen diagnostiserad tidigare. Orsaker Astma kännetecknas av återkommande perioder av hosta, väsande eller pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas. Vid ett anfall drabbas många av djup ångest. Anfallen kan pågå länge. Hostan vid ett astmaanfall kan vara torr, men oftast hostas ett segt slem upp Astma är en sjukdom i luftvägarna. Vid ett astmaanfall drar luftvägarna ihop sig och slemhinnan blir tjock. Ett astmaanfall kan vara livshotande och leda till att den drabbade inte får luft som i sin tur kan leda till hjärtstopp. Personer med astma har ofta med sig mediciner, men det är inte alltid dessa räcker. Kännetecke

Astamanfall - Vad är ett astmaanfall och hur hanterar man det

Barnastma diagnos sätts vid 3:e luftvägsobstruktiva attacken hos barn under 2 år respektive vid första obstruktiva attacken på barn under 2 år om de redan har eksem, födoämnesallergi eller annan allergi. Vid första obstruktiva attacken och > 2 år kan astmadiagnos sättas Orsaker till astma. Orsakerna till astma är inte helt klarlagda, men man tror att det är en kombination av medfödda faktorer, miljöfaktorer och infektioner Ett astmaanfall uppstår när en person med astma kommer i kontakt med en trigger eller en allergen. Exakt vad som kan trigga ett astmaanfall för en person är väldigt individuellt och kan vara allt från pollen, damm, dammkvalster eller kallt väder Astma - symtom och behandling. Omkring tio procent av svenskarna har astma, vilket gör det till en av våra största folksjukdomar. Det kan vara viktigt att göra en allergiutredning innan behandling för att veta vad som föranleder astman

Astma, akut - vuxna - Internetmedici

Alla som har astma kan få akut astma, det vill säga ett astmaanfall. Ofta kan du klara astmabesvären hemma, men det kan hända att du behöver åka till en akutmottagning på sjukhus för att få behandling. På sjukhuset kan du få andas in luftrörsvidgande läkemedel Ett akut astmaanfall är olustigt också för den som står bredvid och man kan känna sig maktlös. Men det finns några saker omgivningen kan göra för att underlätta för den som drabbats, till exempel hjälpa till med att ta fram medicine AKUT BEHANDLING Bedöm svårighetsgraden av de akuta symtomen och tecknen Lindriga: Tal normalt, opåverkad i vila, viss påverkan vid aktivitet. Saturation ≥ 96 %. Måttliga: Viss påverkan på tal, viss påverkan i vila, påverkad vid aktivitet.Saturation 0-5 år 92-95 %6 år och äldre 90-95 % Svåra:0-5 år. Något av: svårt att tala eller dricka, omtöcknad/slö, central cyanos, [ Det viktigaste du kan göra för att hjälpa till vid ett astmaanfall är att ta fram medicinen och behålla lugnet. - Astmatiker är ofta experter på sin egen sjukdom och det är viktigt att lyssna på dem, säger astmasjuksköterskan Annica Löfgren

Vad är astma? - Hjärt-Lungfonde

Första hjälpen vid astma Hjärtgruppe

Akut astmaanfall hos vuxna på doktorn.com (öppnas i nytt fönster) Uppdaterad: 1:a december 2020. Författare: Se redaktion. Granskare. Anders Halvarsson, specialist allmänmedicin. Till toppen. Kontakta oss. Add Health Media AB Isafjordsgatan 32B 164 40 Kista. Tel: 08-6484900 [email protected Då minskar risken för astmaanfall. Det brukar ta några veckor innan du kan märka medicinens fulla effekt. Tips. Skölj munnen och gurgla halsen efter att du inhalerat kortison. Spotta sedan ut, svälj inte. På så sätt kan du undvika besvär som heshet, sveda och svampinfektion i halsen och munhålan

Astma - Praktisk Medici

 1. Mathias Wittgren är specialistutbildad sjuksköterska och arbetar på Akutinsats.se Han vägleder och utbildar dig att agera rätt när någon i din närhet råkar u..
 2. Behandling av akut astmaanfall i olika åldrar 2 år Barn > 2 år Vuxna I hemmet Snabbverkande beta 2: - 4 puffar (2 år) salbutamol 0,1mg/puff via andningsbehållare. 6 puffar > 2 år. - Beta2-agonist: Salbutamol, terbutalin. 4-10 inhalationer / dygn
 3. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Vid extremt höga nivåer kan luftföroreningar utlösa astmaanfall och hjärtinfarkter.; Partiklarna anses kunna utlösa astmaanfall eller ge andra skador på lungorna hos dem som bor eller vistas vid gatorna.; Om jag hade försökt att hålla honom kvar skulle han ha kommit med sitt astmaanfall och.
 4. Reversibel luftvägsobstruktion med eller utan hörbara ronki. Vanliga symtom är hosta, dyspné, tryck över bröstet, svårigheter att ta djupa andetag, ökad andfåddhet vid lätt fysisk ansträngning och nattliga uppvaknanden med hosta
 5. Används för akuta astmaanfall Verkar mycket snabbt i kroppen De läkemedel som lindrar symptomen genom att vidga luftrören och på så vis få dem att slappna av kallas för luftrörsvidgande astmabehandlingar
Astmamedicin

Astma - orsaker och utlösande faktorer - Netdokto

Förutom retande ämnen kan också ansträngning utlösa astmaanfall, särskilt om man inte sköter sin behandling. Typiskt för astma är att besvären varierar kraftigt från en stund till en annan och kan komma plötsligt. Du kan gå från att vara helt symtomfri till en akut astmaattack av en enda doft parfym Några beskriver astmaanfall som ett tryck över bröstet eller som ett band som dras åt runt bröstkorgen. Andningen upplevs ofta som pipande och väsande. Långvarig, irriterande hosta och en ökad produktion av segt slem brukar också förekomma akut astmaanfall och pseudokrupp Vikt Inhalation via Nebulisator (Aiolos): < 30 kg 0,5 ml (=2,5 mg) späds med Natriumklorid 9 mg/ml till minst 2 ml > 30 kg 1,0 ml (=5 mg) späds med Natriumklorid 9 mg/ml till minst 2 ml Behandlingen kan vid behov upprepas efter ca 15-20 minuter Astmaanfall synonym, annat ord för astmaanfall, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av astmaanfall astmaanfallet astmaanfallen (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

Vad gör jag om jag får ett astmaanfall? Treated

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Då minskar risken för att barnet ska drabbas av astma och mamman av havandeskapsförgiftning.; Även yoghurt med låg fetthalt har betydelse för om barnet utvecklar astma eller inte.; Kanske har du som jag drabbats av astma till följd av pollenallergi.. Blir du onormalt andfådd när du anstränger dig? Då kan du ha astma - utan att veta om det. - Kardinaltecknet är att man blir trång i luftrören och har svårt att få luft och det yttrar sig ofta vid ansträngning, säger allergi­professor Jan Lötvall Astma. Träffa läkare online eller i vår app. Öppet 24/7, alla dagar. Slipp väntrum och få konsultation, behandling eller remiss i mobilen Vad är ett astmaANFALL? Skrivet av: Ea: Jag har en tvåårig pojke med astma (infektions-). Han har aldrig varit riktigt dålig men vi har varit in akut med honom flera ggr och han har fått Betapred och han har Pulmicort hemma om han blir det minsta hostig

Astma - symtom och behandling Doktorn

 1. Astmaanfall - Synonymer och betydelser till Astmaanfall. Vad betyder Astmaanfall samt exempel på hur Astmaanfall används
 2. Coronaviruset attackerar luftvägarna och kan slå hårdare mot personer med astma. - De kan få det besvärligare om de smittas, säger Björn Olsen, infektionsläkare
 3. Vid svår obehandlad astma finns risk för livshotande anfall och det dör fortfarande ett antal individer per år i astmaanfall, där den primära orsaken har varit underlåtenhet att behandla regelbundet med antiinflammatorisk behandling. Särskilda och/eller förebyggande råd
 4. Inledning. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och astma är två av våra viktigaste folksjukdomar idag. Båda sjukdomarna är obstruktiva tillstånd som delvis behandlas på liknande sätt, men i grunden rör det sig om två vitt skilda tillstånd med olika prognos

Vid akuta astmaanfall, infektioner eller försvårade symtom med behov av ny behandlingsstrategi kan arbetsförmågan tillfälligt vara nedsatt i upp till 1 vecka. Hur framgångsrik behandlingen, rehabiliteringen och miljöanpassningen är avgör om en sjukskriven patient ska kunna återgå till sitt arbete Ibland kan andra läkemedel kan behövas vid akut astmaanfall Vid svårt astmaanfall kan barnet behöva bli bedömt av läkare (även om anfallet gått över på behandling enligt ovan). Kontakta sjukvården nr 1177 alt sök akut Dofter kan även utlösa astmaanfall hos personer med astma. De som har astma eller allergi kan ibland vara känsligare för dofter än annars - exempelvis under pollensäsongen eller vid förkylning. Symtom vid doftöverkänslighet, även kallat sensorisk hyperreaktivitet, påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är inte samma

Eller om Helena, som levde i en dimma av antihistaminer och astmaanfall innan hon till slut fick vaccination mot sin pollenallergi. I rapporten redogör vi för läget inom svensk astma- och allergivård - och medlemmarnas syn på den vård de får Ett astmaanfall beror på att luftvägarna drar ihop sig, varvid luftflödet i lungorna försvagas och andningen försvåras. Ett astmaanfall kan utlösas av pollen och mjäll från pälsdjur, doftämnen samt andra allergiframkallande ämnen, luftvägsinfektioner eller fysisk ansträngning

Läkemedel vid astma - 1177 Vårdguide

Astmaanfall akut. Astmaanfall kan också triggas av infektioner och icke-allergiska ämnen i luften som irriterar luftvägarna, som tobaksrök, avgaser, kemikalier och starka dofter Miljontals akuta astmaanfall världen över beror på luftföroreningar. Det visar en ny studie, som bland annat svenska forskare ligger bakom. Totalt bedöms mellan nio och 33 miljoner astmarelaterade besök till akutmottagningar varje år orsakas av förorenad luft, enligt studien som publiceras i tidsskiften Environmental Health Perspectives

Inflammationen vid astma orsakas av allergi, infektion eller irriterande ämnen i miljön. De vanligaste symtomen vid astma är hosta, andnöd, slemproduktion och pipande andning. De flesta personer med astma har lindriga besvär och kan leva ett helt normalt liv utan att uppleva astmaanfall medan några har en svår form av astma. Ibland kan man få mycket svåra problem med att andas, ett så kallat astmaanfall. Den allergiska reaktionen i luftvägarna kan även ge problem från näsan så som nästäppa eller rinnande näsa (t.ex. vid hösnuva). Även ögonen kan påverkas och bli röda och kliande Vid akuta astmaanfall behöver man ha en kortverkande spray som vidgar luftrören. Aktuella läkemedel är salbutamol eller terbutalin (så kallad beta-2-agonister). Vid återkommande astmasymtom (fler än två gånger per vecka) bör man ha en regelbunden underhållsbehandling med inhalationssteroider Föreställ dig det här: Din katt sitter runt sin favoritleksak och sedan, innan du vet ordet av det, blir han väsande och hostande. Om den här scenen låter bekant kan din håriga vän lida av astma Utvärderingens syfte. Syftet har varit att utvärdera den vetenskapliga basen för tillgängliga behandlingar av astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) hos både vuxna och barn

Så hjälper du någon vid akut astma - Allergi

Helene Söderlunds skräckvasalopp - bröt efter astmaanfall. 3:36 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat måndag 7 mars 2016 kl 11.20 Helen. Under #astmahoppet uppmuntrades allmänheten att spela in och dela med sig av filmer där de testar hur det är att få ett astmaanfall. Vi träffade även socialminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren för att hoppa och diskutera Dupixent är ett biologiskt läkemedel som hämmar olika signalvägar som anses vara involverade i de inflammatoriska processerna vid astma. Detta bidrar till att minska inflammationen och leder till färre astmaanfall och förbättrade symtom

Sportliv Man kan ju dö i ett astmaanfall - Eevi Bengs får ständigt bearbeta sin största rädsla - 26.1.2020 söndag 26.1.2020 19:48 Yle Teema Fem 25.1.2020 tillsvidar Tvingades avbryta rånet efter astmaanfall. Fick hämtas med ambulans - och gick miste om bytet. 0:54. 01.10.13. Senast se all

Allt om astma – Allergier

Fel kost utlöste astmaanfall. Föräldrar kan inte lämna barn på sjukhus, skriver en mamma vars nioåring fick ett svårt astmaanfall efter att ha serverats ost i omeletten. 9 mars 1998. Den nioåriga pojken var svårt allergisk mot komjölksprodukter, gluten och skaldjur Tekniskt problem tolkades som astmaanfall. Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en patient i samband med en operation fick otillräckligt luftutbyte på ett av länets sjukhus. Det var i samband med en narkos som patienten fick en andningstub via munnen ner i luftstrupen Sammansättningar: astmaanfall, astmaattack, astmabesvär, astmamedicin, astmasjuk Översättningar [ redigera ] andnöd, försvårad andning till följd av t ex kramp i luftröre Vid astma är slemhinnorna i luftrören inflammerade. Till följd av detta ökar slemutsöndringen i luftvägarna, samtidigt som slemhinnorna sväller och flimmerhårens aktivitet minskar. Hosta och ökad slemavsöndring är ofta de första symtomen på astma

soffie69

Eftersom slemhinnorna i luftrören är överkänsliga och överretbara, kan ett akut astmaanfall också utlösas av retande ämnen som starka dofter och tobaksrök. Många får också besvär vid kroppsansträngning och vid kall eller fuktig väderlek. Lindrig - måttlig - svår astma. Man brukar skilja mellan Vid ett svårt och utdraget astmaanfall kan pipandet försvinna, andningsljuden bli dämpade och patienten kan behöva använda sig av hjälpmusklerna vid andningen. Orsaken ligger i att de små luftrören blir blockerade, så att luften stockas i de perifera delarna av lungorna. Detta är ett livsfarligt tillstånd

Ansträngningsastma är en typ av astmabesvär som förekommer i samband med fysisk ansträngning. Besvären förkommer ofta när du tränar. Ansträngningsastma är relativt vanligt och kan i likhet med allergisk astma behandlas med astmamedicin.Besvären framträder när du anstränger dig fysiskt och andas snabbare genom munnen Vid svåra astmaanfall kan den drabbade få livshotande syrebrist. Alla astmatiker bör gå på regelbundna kontroller för att följa upp sjukdomens utveckling och anpassa medicineringen. Tack vare forskning finns det idag effektiv behandling mot astma och vi vet mer och mer om varför astma uppstår. KOL

Astma eller reaktiv luftvägssjukdom är ett kroniskt tillstånd som leder till begränsad andning till följd av inflammation i luftrören, lungans viktigaste luftpassager. Astma drabbar cirka 10 procent av befolkningen. Svåra astmaanfall orsakar fortfarande dödsfall varje år, men de har blivit färre främst tack vare bättre behandling. Hos personer med astma förekommer det tre. under flera månader, som har mycket svåra astmaanfall eller som har dåligt kontrollerad astma enligt punkt 1-6 i mål för underhållsbehandling. Indikationen för daglig behandling ökar om barnet visar tecken på atopi eller annan allergisk sjukdom, eftersom dessa barn har särskilt stor risk att utveckla äkta/vanlig astma Som att andas i ett sugrör, så beskriver Johanna Larsson känslan när hon får ett astmaanfall. Foto: SVT 13-åriga Johanna lever med svår astm

Enbart lukten av fisk kan utlösa ett astmaanfall hos personer som är extremt fiskallergiska. De måste då få möjlighet att sitta någon annanstans och äta Fiskallergin utlöses ofta av flera olika fiskarter, men kan också var specifik för ett fåtal arter Ett av de ämnen som på sikt framkallar KOL hos rökare och dessutom en av de konserveringsmedel som kan ge astmaanfall om man är astmatiker. Det är inte ovanligt med svåra allergiska reaktioner. E202 är ett av de konserveringsmedel som varnades för i en Engelsk undersökning då ämnet kan göra barn oroliga och aggressiva Astmaanfall. Skrivet av: Kan godis utlösa ett astma anfall? När min pojk har ätit lite lösgodis händer det att han får astma anfall. Jag misstänker RÖDA godisar,eftersom han åt några röda ur brorsans påse och kort därefter fick anfall, är jag helt ute och cyklar eller kan det ha ett samband Anledningen till att ett astmaanfall gör det svårt att andas är en inflammation som får luftrören att svullna. Det gör att de blir trängre. Antalet astmatiker ökar hela tiden Dofter kan dock utlösa astmaanfall hos personer som har astma. Arbetsmiljön är viktig för alla. För personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan hinder i den fysiska arbetsmiljön eller bristande hänsyn medföra att symptom uppstår eller förvärras

Astma, barn - akut behandling - Internetmedici

 1. SJUKSKÖTERSKANS BETYDELSE I OMVÅRDNADEN AV PATIENTER MED KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM FÖRFATTARE Susanne Carlberg Linda Johansson PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Omvårdnad- Eget arbet
 2. Ett astmaanfall kan leda till att lungorna att klämma stängas. Astmaanfall kan vara allvarliga och ibland dödliga. Det finns vanligtvis tidiga tecken och symptom före den egentliga astmaattack. Om du lär dig att känna igen tecken kan du hjälpa till att stoppa en attack från att bli allvarliga
 3. Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Astma Giltig fr.o.m: 2018-06-01 Giltig t.o.m: 2019-05-29 Faktaägare: Mari Bergenholtz, Astma-KOL samordnare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 2 Identifierare: 43791 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2018-06-01 Sida 1 av
Opplæring av voksne med akutt astma

Så hjälper du bäst till vid akut astma - Allergi

 1. Akut astmaanfall. Om du skulle råka ut för ett akut astmaanfall med svår andnöd är det viktigt att du försöker hålla dig lugn även om det är svårt. Har du luftrörsvidgande medicin hjälper den ofta snabbt. Sitt ner, lossa på åtsittande kläder och drick lite vatten
 2. Enbart lukten av fisk kan utlösa ett astmaanfall hos personer som är extremt fiskallergiska. Allergi mot skaldjur som räkor, krabba, hummer, musslor och bläckfisk uppträder huvudsakligen i vuxen ålder. Fisk & skaldjursallergi. Symtom vid fiskallergi är nässelutslag, eksem och illamående
 3. Sidan 652-Skellefteå: 53-åriga Carola Hällberg försvunnen sedan 2020-12-12, (hittad avliden) Försvunna persone
 4. En katt med astma får ansträngd andning i varierande grad. Katter som utvecklar svåra symtom bör komma till veterinär så fort som möjligt
 5. 150 personer dör i astmaanfall i Sverige varje år. Antal svåra allergiska reaktioner har ökat med 377 procent de sista tio åren. Astma och allergi är dagens folksjukdom både för barn och vuxna. Den 17 mars i år hade Astma- och Allergiförbundet en stor digital konferens med budskapet att vi önskar ett nationellt allergiprogram

Astma: Patofysiologi vid astma (Lungmedicin

Tema Lungmätning via mobilen självhjälp vid okontrollerad astma 3 september, 2019; Artikel från Karolinska Institutet; Ämne: Hälsa & medicin En behandlingsplan med visuell återkoppling i mobilen kopplad till en trådlös spirometer som enkelt mäter lungfunktionen, kan vara ett effektivt hjälpmedel för behandling av okontrollerad astma, visar en studie av forskare vid Karolinska. astmaanfall. Popularitet. Det finns 227058 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1039975 ord. Det motsvarar att 21 procent av orden är vanligare. Det finns 1143 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 109 gånger av Stora Ordboken Background: A previous aggregate data meta-analysis of randomised controlled trials showed that vitamin D supplementation reduces the rate of asthma exacerbations requiring treatment with systemic corticosteroids. Whether this effect is restricted to patients with low baseline vitamin D status is unknown. Methods: For this systematic review and one-step and two-step meta-analysis of individual. När kungen hälsade på gjorde Länssjukhuset Ryhov i Jönköping avsteg från sin strikta policy mot blommor. Minst en patient fick ett astmaanfall Atrovent förebygger astmaanfall. Atrovent får luftvägarna i lungorna att slappna av. Det hjälper till att hålla luftvägarna öppna, vilket gör det enklare att användas. På så sätt kan det framgångsrikt förebygga uppkomsten av ett astmaanfall

Lungen-Emphysem-COPD Nr

Undersökning . SE . LYSSNA KÄNN . Se - Inspektera förhållanden runt patienten, position, medvetande, andning, cirkulation, hud. Lyssna - Auskultera kan vara svårt att genomföra i fält på grund av buller, men där så är möjligt auskulteras framför allt lungor och hjärta drabbas av upprepade svåra astmaanfall som kan vara livshotande. Med hjälp av de nya medicinerna kan dock många personer med astma nu leva ett nästan normalt liv och sjukhusinläggningar och dödsfall pga astma har blivit ovanliga. Att drabbas av en kronisk sjukdom som astm Ett astmaanfall kan vara en skrämmande upplevelse, särskilt för yngre barn. Den snabbaste åtgärden är att ha en inhalator som innehåller albuterol eller liknande läkemedel, händig vid alla tillfällen. Å andra sidan kan du utbilda dig veta vad som utlöser en attack och har bättre kontroll över din astma För de känsligaste allergikerna räcker det med att känna fisklukt för att drabbas av ett astmaanfall. Fiskallergi uppträder som regel under tidig barnaålder och blir oftast bestående. Symptom: Nässelutslag, kräkningar, magplågor och diarré, anafylaktisk chock med cirkulationskollaps, liksom svåra astmaanfall kan förekomma Blommor till kungen gav astmaanfall. På länssjukhuset Ryhov i Jönköping är blommor vanligtvis bannlysta. Men när kungen kom på besök i förra veckan för att dela ut en utmärkelse till barn- och ungdomsmedicinska kliniken beslöt sjukhuset att göra ett avsteg från de egna reglerna

 • Kanelbullens dag sång.
 • Köttgryta med salsiccia.
 • Fibaro icon pack.
 • Svetstabell TIG.
 • Jeep Cherokee Länge.
 • Planeternes stilling.
 • Ericssons första mobiltelefon.
 • Dissociation degree.
 • Ginkgo träd.
 • Flyg Köpenhamn Stockholm.
 • Legionella temperatur.
 • SPCS trädgård.
 • Satellite Beach surf cam.
 • Singeltur Haukeliseter.
 • Inland taipan venom.
 • Lord of the Flies movie IMDb.
 • Leipzig Champions League 2019.
 • Oktant.
 • Омепразол 40 мг внутривенно.
 • Hundfjället Bar och Grill.
 • How to get coins in Pokémon Go.
 • Vad är en fastighet.
 • Erste Hilfe Kurs Köln.
 • British royal family net worth.
 • Periferi.
 • Äventyrsgolf Mariehamn öppettider.
 • How to clean junk files in Android manually.
 • The Three Musketeers wiki.
 • Private equity fond.
 • Jobs ohne Erfahrung.
 • Digimon Adventure.
 • Uber Wien Verbot.
 • DeSoto Oliver and Company.
 • Halogen clothing.
 • Utrota körkmack.
 • Stockholms universitet serbiska.
 • Urbanears Lotsen speaker.
 • Byta sula vandringskängor.
 • Gädda Trosa skärgård.
 • Kurser HR personal.
 • Rutschkana K Rauta.