Home

Ackusativ finska

Finska kasus Kasus Suffix Svensk prep. Exempel Översättning Grammatiskt nominativ -talo: hus genitiv-n-s: talon: husets ackusativ - eller -n-talo eller talon: hus partitiv-(t)a-taloa: hus (som ett objekt) Lokativ (internt) inessiv-ssa: i: talossa: i (ett) hus elativ-sta: från (inifrån, ur) talosta: från (ett) hus illativ-an, -en, etc. in i: taloon: in i (ett) hu Bland de språk som begagnar sig av olika markeringar för ackusativ finns fornsvenska, urindoeuropeiska, latin, esperanto, sanskrit, grekiska, tyska, ryska, ungerska, finska och arabiska. Markeringen kan uttryckas med hjälp av böjda artiklar eller genom ändelser hos det flekterade ordet självt Klusilerna k, p, och t är oaspirerade i finskan.4 Det finns alltså inte något hörbart litet utandningsljud efter det finska konsonantljudet: katu [katu] gata, kissa [kissa] katt [kh-], kukkula [kuk:ula] kulle [kh-], tipu [tipu] kyckling, pippi [ph-], paperi [paperi] papper [ph-] Det finska språket innehåller olika satstyper. Satstypen påverkar både ordföljden och ordens ändelser

Det ursprungliga indoeuropeiska språket anses ha haft åtta kasus: nominativ, ackusativ, dativ, genitiv, lokativ, ablativ, instrumentalis samt vokativ. Många av kasusändelserna anses ha uppkommit genom att pronomen eller postpositioner från äldre språkformer vuxit fast vid sina huvudord. Finsk-ugriska språ Finska objekt är uppdelade i A-form, även kallat partitiv (omenaa), N-form, även kallat genitiv (elokuvan), och nominativ (kirja, kirjat) Agglutinativ morfologi. De finsk-ugriska språken använder agglutination i bildning av former av nomen och verb. Varje morfem (ordbildningselement) motsvarar då entydigt ett betydelsekännetecken (till exempel kasus, numerus, tempus eller person) och de enskilda morfemen radas omedelbart efter varandra Komparation av adjektiv - hyvä, parempi, paras. När man jämför något med något annat komparerar man adjektiv. De finska komparationsformerna är positiv ( hyvä, bra), komparativ ( parempi, bättre) och superlativ ( paras, bäst). Tämä tomaatti on pienempi. Den här tomaten är mindre

Ackusativ: den, einen Tisch. die, eine Katze. das, ein Haus. die, — Bücher. Dativ: dem, einem Tisch. der, einer Katze. dem, einem Haus. den, — Büchern. Genitiv: des, eines Tisches. der, einer Katze. des, eines Hauses. der, — Büche Det finska skriftspråket är omkring femhundra år gammalt och kan delas in i tre perioder: Äldre finskt skriftspråk (ca 1540-1810) Tidig nufinska (ca 1820-1870) Nufinska (ca 1880-) Till den tidigaste perioden hör Mikael Agricola och hans efterföljare. Den äldsta boken på finska är Mikael Agricolas abc-bok Abckiria som trycktes år 1543 Finska. På finska förekommer ackusativ bara i positiva satser. Som motsats till partitiv som används för partiella objekt, används ackusativ för totala objekt, d.v.s. att verbet i satsen till exempel uttrycker total förändring i objektet: jämför söin omenan 'jag åt ett äpple' (ingenting blev över) med söin omenaa 'jag åt (en del av) ett äpple' finska svenska finska svenska akkulaturi akkulturaatio akkumulaatio akkumuloida akkumuloitua akkusatiivi aklimatisointi akmeismi Akmiitti akne Akne Akneeta Akneetta Här används prepositionen katạ med ackusativ plur. i distributiv betydelse. wikidata. Visa algoritmiskt genererade översättningar. exempel Lägg till

Finsk grammatik - Wikipedi

Det står ungefär så här: På finska kan det direkta objektet (allmänt kallat ackusativobjekt) vara i nominativ, genitiv eller partitiv. För att göra det hela mer lättförståeligt kallas nominativ och genitiv för ackusativ. Det finns också ett riktigt ackusativ som inte kallas någonting alls Finska är Inte världens svettigaste språk Språktidninge . ativ (subjektsform) och ackusativ (=objektsform). Genitiv finns också. Finska forts. Skiljer sig från de nordiska språken. Substantiv kan böjas i 15 kasusformer (svenskan har två kasus, grundform och genitiv) Hus, talo, kan Ackusativ 1 {{{1}}}i {{{1}}}et Ackusativ 2 {{{1}}}en {{{1}}}et Genitiv {{{1}}}en [[{{{1}}}ien#Finska|{{{1}}}ien]] [[{{{1}}}ten#Finska|{{{1}}}ten]] Partitiv {{{1}}}ta {{{1}}}ia Lokativ (intern) Lokativ (extern) Inessiv {{{1}}}essa {{{1}}}issa Adessiv {{{1}}}ella {{{1}}}illa Elativ {{{1}}}esta {{{1}}}ista Ablativ {{{1}}}elta {{{1}}}ilta Illati Olika betydelser frammanas med hjälp av kasus. I finskan finns det 14 kasus. Kasusdeklination gäller substantiv, adjektiv och räkneord, dvs. ord som namnger eller beskriver något. Man kan ej lägga till kasusändelser i slutet av verb. Kasus kan bland annat uttrycka plats eller riktning

Ackusativ - Wikipedi

Finska. Kasus ablativ används i finska för att uttrycka rörelse från en yta eller plats, eller från/av en person, men används också i vissa tids-, mått- och egenskapsuttryck, samt efter vissa verb för sinnesintryck som styr ablativ. Exempel: Rörelse från yta/plats: Linja-auto ajoi tie ltä — Bussen körde av vägen finska. finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010). Av medborgarna i Finland har över 90 % (4,8 miljoner) finska som modersmål; av de övriga talar 5,5 % finlandssvenska.Utanför Finland talas finska

I nordsamiskan står objektet, dvs. det som utsätts för handling, alltid i ackusativ, men i finskan kan det ha olika kasus: Bora bierggu! 'Ät upp köttet!' (jfr finskans 'Syö liha!', på finska ackusativ utan ändelse), Bora bierggu Finsk-ugriska språk är en grupp språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och västerut. De finsk-ugriska språken är tillsammans med turkspråken, baskiskan, kalmuckiskan, de kaukasiska språken och maltesiskan de enda språken i Europa som inte tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.I allmänhet är de finsk-ugriska språken. Sökte efter ackusativ i ordboken. Översättning: engelska: accusative, franska: accusatif. Liknande ord: accusative, accusatif. ordbokssökning på Glosor.eu.

Finskan är ett agglutinerande språk och har 15 kasus: nominativ, ackusativ, genitiv, essiv, partitiv, translativ, inessiv, elativ, illativ, adessiv, ablativ. Ackusativ och Finska · Se mer » Fornsvenska. Fornsvenska är den svenska som brukades under perioden cirka 1225-1526, efter den runsvenska perioden. Ny!!: Ackusativ och Fornsvenska · Se mer » Genitiv. Genitiv är ett grammatiskt kasus, som oftast markerar ägarskap - att ett visst substantiv äger, innehar eller besitter ett annat.

 1. Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om ackusativ. Välj vilka cookies (kakor) du använder. Med hjälp av cookies erbjuder Yle en bättre användarupplevelse och en mer personlig service
 2. Dativ på finska. Översättning - Ordbok: dictionaries24.com. Språkordbok: svenska » finska
 3. dre delar av nordvästra Kolahalvön i Ryssland. [2] Det hör till den västsamiska gruppen av de samiska språken och är, med cirka 25 000 talare, det största samiska språket. [1] Språket klassificeras som hotat. [3
 4. finska; svenska; på alla språk; Begreppsinformation... > entiteter > abstrakta objekt > samhälleliga objekt > språkliga objekt > kasus > ackusativ. FÖREDRAGEN TERM. ackusativ TYP. Allmänbegrepp. ÖVERORDNAT BEGREPP. kasus; HÖR TILL GRUPPEN. 85 Språkvetenskap; TERMER PÅ ANDRA SPRÅK. accusative case
 5. ativ -talo: hus genitiv-n-s: talon: husets ackusativ - eller -n-talo eller talon: hus partitiv-(t)a-taloa: hus (som ett objekt) Lokativ (internt) inessiv-ssa: i: talossa: i (ett) hus elativ-sta: från (inifrån, ur) talosta: från (ett) hus illativ-an, -en, etc. in i.
 6. ativ, ackusativ, dativ och genitiv beroende på vilken roll ordet hade i den aktuella meningen: häster (no
 7. ä' no
Finska – WikipediaVad är pronomen — pronom

Balto-finska språk , som estniska och finska, har två fall för att markera objekt, det ackusativa och det partitiva fallet . I morfosyntaktiska inriktningstermer utför båda den ackusativa funktionen, men det ackusativa objektet är telic , medan partitive inte är det Finsk-ugriska språk är en grupp till olika grad besläktade språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och västerut. De finsk-ugriska språken är tillsammans med turkspråken, baskiskan, kalmuckiskan, nentsiska, de kaukasiska språken och maltesiskan de enda språken i Europa som inte tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen Ackusativ är i grammatiken det kasus som anger verbets direkta objekt (ackusativobjekt) i en sats.. Direkt objekt markeras inte i modern standardsvenska annat än i vissa pronomen, till exempel mig och dig.Bland de språk som begagnar sig av olika markeringar för ackusativ finns fornsvenska, urindoeuropeiska, latin, esperanto, sanskrit, grekiska, tyska, ryska, ungerska, finska. Grammatik Huvudartikel: Finsk grammatik Finskan saknar liksom de övriga uraliska språken grammatiskt genus.Bestämd och obestämd form finns inte. Finskan är ett agglutinerande språk och har 15 kasus: nominativ, ackusativ, genitiv, essiv, partitiv, translativ, inessiv, elativ, illativ, adessiv, ablativ, allativ, abessiv, komitativ och instruktiv.. Ackusativ. Ackusativ är i grammatiken det kasus som anger verbets direkta objekt (ackusativobjekt) i en sats. 34 relationer: Ackusativism, Adjektiv, Arabiska, Bondska, Dativ, Engelska, Esperanto, Finska, Fornsvenska, Genitiv, Grammatik, Grekiska, Grundform, Jämtska, Kasus, Latin, Litauiska, Nederländska, Nominativ, Nordiska språk, Objekt (satsdel),.

Satstyper WordDive Gramma

I och med att genitiv och ackusativ inte har egna suffix är den enda skillnaden mellan nominativ och genitiv/ackusativ stadieväxling; ordet för fisk är i nominativ guolli, i genitiv guoli. Jämför finska, där fisk heter kala i nominativ och kalan i genitiv, med skillnad i suffix och inte i stadieväxling Ackusativ är i grammatiken det kasus som anger verbets direkta objekt (ackusativobjekt) i en sats. 103 relationer: Absolutiv, Ack, Ackusativism, Akkadiska, Albanska, Animacitet, Arabiska, Östergötlands runinskrifter 91, Älvdalska, Bengali, Bosnisk grammatik, Bulgariska, Cebuano, Dativ, Dativsjuka, Elamitiska, Enklitisk, Esperanto, Finalkasus, Finsk.

Kasus - Wikipedi

Sidan redigerades senast den 13 februari 2021 kl. 22.35. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden) Ackusativ 1: tyranni: tyrannit: Ackusativ 2: tyrannin: tyrannit: Genitiv tyrannin: tyrannien tyranneiden tyranneitten Partitiv tyrannia: tyranneita tyranneja Lokativ (intern) Lokativ (extern) Inessiv tyrannissa: tyranneissa: Adessiv tyrannilla: tyranneilla: Elativ tyrannista: tyranneista: Ablativ tyrannilta: tyranneilta: Illativ tyranniin: tyranneihin: Allativ tyrannille: tyranneill Om prepositionen används för att ange en riktning, används ackusativ och om det anger en befintlighet, alltså ingen förflytnning, blir det dativ. (In der Stadt fahren är vad raggarna gör, åker runt i staden, men in die Stadt fahren är vad pendlarna gör på morgonen: åker till staden Ackusativ uttrycker bestämdhet på finska. Det är inte nog att veta när det skall vara bestämd/obestämd form av substantiv för att göra rätt på svenska

Vill jag säga att jag kommer att bygga ett hus, använder jag ackusativ: Rakennan talon. Osv. Man brukar säga att det finns 15 kasus i finskan men tre av dem används väldigt sällan, sex bildar ett system av lokala uttryck motsvarande svenskans prepositioner (i huset, från huset osv.) och två finska kasus har en motsvarighet i svenskan, nämligen nominativ och genitiv Finsk-permiska språk.Finsk-permiska språken. De finsk-permiska språken är en föreslagen uppdelning av de uraliska språken som omfattar de baltiska-finska språken, samiska språken, mordviniska språken, mari språket, permermål och sannolikt ett antal utdöda språk Pensar Bo: Nödvändighetsuttryck med opersonliga verb i de finska översättningarna av konung Kristofers landslag. 1964 Nedergård Karin: Imperativböjningen i 3 person i skriftfinskan fram till början av 1900-talet. 1963 Björndahl, Gunnar: Valet mellan ackusativ- och partitivobjekt i Y.S. Yrjö-Koskinens språ

erbjudas är finska, tyska, franska, ryska och spanska. Ämnesdelen i läroplanen för A2- och B1-språk följer gemensamt syfte, riktlinjer och arbetsupplägg samt centralt innehåll. Som tillägg till det centrala innehållet har varje språk ett specifikt innehåll utgående från språkets karaktär Ordböjning och syntax. finska; Det relativt omfattande formsystemet präglas av regelbundenhet. Nomenböjningens 15 kasusformer bildas genom att kasusändelserna mekaniskt fogas till stammen under beaktande av vokalharmoni och stadieväxling Ackusativ är i grammatiken det kasus som anger verbets direkta objekt (ackusativobjekt) i en sats.. Direkt objekt markeras inte i svenskan annat än i vissa pronomen, till exempel 'honom' och 'henne'.Bland de språk som begagnar sig av olika markeringar för ackusativ finns latin, sanskrit, grekiska, tyska, ryska, finska och arabiska.Markeringen kan uttryckas med hjälp av böjda artiklar. På finska förekommer ackusativ bara i positiva satser. Som motsats till partitiv som används för partiella objekt, används ackusativ för totala objekt, d.v.s. att verbet i satsen till exempel uttrycker total förändring i objektet: jämför söin omenan 'jag åt ett äpple' (ingenting blev över) med söin omenaa 'jag åt (en del av) ett äpple' Verb []

Objekt - Ketä? Mitä? WordDive Gramma

ACKUSATIVOBJEKT - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon. bab.la Det ungerska språket har en flertusenårig historia som sträcker sig tillbaka till Asien. Den mest utbredda uppfattningen är att ungerskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen. Det separerade från de övriga finsk-ugriska språken för ca. 3000 år sedan, nära Uralbergen. Turkiskan har haft stort inflytande på ungerskan

Video: Finsk-ugriska språk - Wikipedi

Komparation av adjektiv - hyvä, parempi, paras WordDive

Sökte efter acquisition i ordboken. Översättning: svenska: förvärv, köp. Liknande ord: acquisitions, acquisitive. ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.e Engelsk översättning av 'styr' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Alla kasus. Vilken ändelse får verbet när kasuset läggs till? | Finska kasu Engelsk översättning av 'ackusativ kasus' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Kasus WordDive Gramma

Finsk-ugriska språk Av urindoeuropeiskans kasus lokativ och ablativ ser man tydligt att kasus kan uttrycka funktioner som exempelvis svenskan uttrycker med hjälp av prepositioner . Detta är ännu tydligare hos de riktigt kasusrika språken, bland annat många i den finsk-ugriska familjen, där exempelvis finskan har 18 kasus och ungerskan 22 stycken Stadieväxlingen i nordsamiska är omfattande; där det i finska bara förekommer stadieväxling för p, t, k, så omfattas så gott som alla de nordsamiska konsonanterna av stadieväxling. I och med att genitiv och ackusativ inte har egna suffix är den enda skillnaden mellan nominativ och genitiv/ackusativ stadieväxling; ordet för fisk är i nominativ guolli , i genitiv guoli Översättnig av ackusativ på tyska. Gratis Internet Ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk 7 800 121 ord. 7 172 571 översättningar.. Text och ljudfilar är tillgänglig under Creative Commons Attribution/Share-Alike.Innehåll är baserat på Wiktionarys. finskan har ingen ergativ. Subjekts- och objektsformer är visserligen identiska under vissa förutsättningar, men det har inget med transitivitet att göra. Ungerska kan jag väldigt lite om, men används inte objektsmarkören -t (ackusativ) där bara just som objektsmarkör? Skrivet av Proitavos: Kan inga finsk-ugriska språk: alls

Finska - Institutet för de inhemska språke

Check 'kasus' translations into Finnish. Look through examples of kasus translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare Ackusativ svenska ackusativ - Wiktionar . ackusativ u, även n (lingvistik) kasus som används i vissa språk, ex. tyska, för att beskriva att ett substantiv eller pronomen är det direkta objektet för handlingen (i svenska markeras detta enbart på personliga pronomen) (lingvistik) ett ord som står i detta kasus Sammansättningar: ackusativobjekt, ackusativändelse Översättningar. Direkt objekt markeras inte i modern standardsvenska annat än i vissa pronomen, till exempel mig och dig.Bland de språk som begagnar sig av olika markeringar för ackusativ finns fornsvenska, urindoeuropeiska, latin, esperanto, sanskrit, grekiska, tyska, ryska, ungerska, finska. Dativ (och ackusativ) - Tyska på Österslä Finskan är ett kasusspråk med fri ordföljd, och det är därför lätt att välja den informativt bästa ordföljden. eftersom objektet är böjt i ackusativ. På svenska är däremot endast den första ordföljden naturlig: Exempel 2b Pekka plockade rosen. Rosen plockade Pekka

Appendix:Grammatik/Ackusativ - Wiktionar

FINSKA SVENSKA. nimi namn •ackusativ: bakka skorpu •dativ: bakka skorpu •genitiv: bakka skorpu. Ord inlånade från äldre böjda former. MODERN SVENSKA FINSKA. pipa piippu gata katu krabba rapu kruka ruukku balja palju planka lankku sticka tikku Finskan har förvisso ett antal bisarra diftonger, Om man sen som i finskan i många fall har kasusböjningar (nominativ, ackusativ, genitiv osv. för er som läst tyska) istället för att, som i svenskan, använda en preposition, gör det att orden blir ännu lite längre

akkusatiivi på svenska - Finska - Svenska Ordbok Glosb

Ackusativ Ackusativ är ett kasus som framför allt används för satsens direkta objekt. Ibland kallas även direkt objekt för ackusativobjekt. I bl.a. tyska och fornsvenska används ackusativ även efter många prepositioner; ofta för att uttrycka befintlighet eller riktning från en plats ; Språktypologi Tarkista 'Ackusativ' käännökset suomi. Katso esimerkkejä Ackusativ käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia Prepositioner som styr ackusativ och dativ - bildstöd Här kommer ett förtydligande inlägg om när prepositioner styr ackusativ eller dativ. An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen - dessa prepositioner styr ibland ackusativ och ibland dativ ; I tyska kan dativ bildas på två sätt. 1 ack. = ackusativ dat. = dativ eng. = engelska f. = femininum fda. = forndansk fgutn. = forngutnisk fi. = finska fsv. = fornsvensk fvn. = fornvästnordisk fön. = fornöstnordisk gen. = genitiv got. = gotiska hd = härad m. = maskulinum n. = neutrum NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning nom. = nominati Ordboken på Glosor.eu består av de ord som användarna övar på och själv lägger in. Just nu finns det över 210 000 unika ord på totalt mer än 20 språk! Börjar med Innehåller sökordet Slutar me

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det [ För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Pronomen Personliga pronomen ersätter substantiv. Svenskan har två vanliga kasusformer; nominativ (subjektsform) och ackusativ (=objektsform). Genitiv finns också i tredje perso

Finska - det nya världsspråket? • Dagens Dagbla

Definitions of Nordsamiska, synonyms, antonyms, derivatives of Nordsamiska, analogical dictionary of Nordsamiska (Swedish Översättnig av akkusativ- på svenska. Gratis Internet Ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk Partitiv plural är ett grammatiskt tal som används för att modifiera ett substantiv som representerar en del av någon hel mängd, i motsats till den omfattande plural , som används när substantivet representerar den totala mängden av något.Det är ett av fyra grammatiska tal i Quenya, de andra är singulära , dubbla och plural. En liknande betydelse kan uttryckas genom det partitiva. ackusativ: bāþa — bāþa(r) — bǟþi(n) dativ: bāþum — bāþum — bāþum. Till skillnad från i modern svenska, men i likhet med finska, kunde både vokaler och konsonanter vara långa oberoende av varandra i fornsvenskan. I fornsvenskan uttalas þ uttalas som th på engelska. Precis som i engelskan finns egentligen två utta Finska och Ablativ · Se mer » Ackusativ. Ackusativ är i grammatiken det kasus som anger verbets direkta objekt (ackusativobjekt) i en sats. Ny!!: Finska och Ackusativ · Se mer » Adessiv. Adessiv är ett kasus i nominas deklination och det räknas som ett yttre lokalkasus. Ny!!: Finska och Adessiv · Se mer » Agglutinerande språ

 • Legit check Balenciaga Triple S.
 • Lediga jobb IKEA Helsingborg.
 • Volvo XC60 2020 pris.
 • Chili giftigt.
 • Ung och grön synonym.
 • Google Analytics page views.
 • Stage kitesurf Martinique.
 • Kinesisk kärleksört Stardust.
 • Warren Buffett Ebbe.
 • Tanzschule Rupprecht Nürnberg.
 • Christmas lunch at The Plaza New York.
 • Telenor röstbrevlåda kod.
 • Jura Bedeutung Latein.
 • Spsm särskilt stöd.
 • Vattenprov Örebro.
 • Globala gymnasiet Spetsutbildning.
 • Bra nyheter om corona.
 • Narva verb.
 • ORF SPORT Plus kommentatoren.
 • Blomsterlandet Norrköping.
 • Llandudno, Cape Town.
 • STF se.
 • Ryggövningar utan redskap.
 • Bruten nacke rehabilitering.
 • Suspensoar innebandy.
 • Halkan automat.
 • Steam library folder.
 • Raymarine Axiom 7 Canada.
 • Sendlinger Anzeiger.
 • Skoteruthyrning Järpen.
 • Inreda bar i källaren.
 • Green eyes chords.
 • Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree.
 • Mörtgröt.
 • Nimbus T9 Blocket.
 • Deutsche meisterschaft bodybuilding 2019 ergebnisse.
 • Återbetalning punktskatt.
 • Recept smördeg äpple.
 • Englisches Königshaus Kate und William.
 • Self service hm.
 • Cirka Australian Open jobs.