Home

Juridiska frågeställningar

REMM arrangerat runt dessa frågor. Frågeställningarna nedan är exempel på vanliga fråge-ställningar och de är listade utan någon inbördes rangordning. Förslag till åtgärder 1. Ta fram en vägledning som kan besvara frågor nedan. 2. Utöver en vägledning bör checklistor och rutiner utvecklas gemensamt. 3 Juridiska frågeställningar Det finns många juridiska avvägningar att göra för offentliga organisationer som använder innovationsarbete i sin verksamhetsutveckling Covid-19: Viktiga juridiska frågeställningar Magnus Berterud , Martin Bogg , Annika Melin Jakobsson , Emil Blomqvist och Agne Lindberg går igenom några viktiga juridiska frågeställningar gällande arbetsrätt, offentlig upphandling, bolagsstämman och avtalsfrågor

introduktion till juridiken fundera detta legitimitet och funktion dess delar inverkan juridisk metod vetenskapliga och kritiska perspekti Covid-19 - Viktiga juridiska frågeställningar. Stort tack till Fredrik Nordlöf och Peter Nordbeck från Delphi för att ni gästade oss på Close och höll en mycket intressant och matnyttig föreläsning om juridiska frågeställning kring Covid-19. Det blev stort tryck i chatten med många komplexa frågor

En typisk ordning när man har ett juridiskt problem framför sig är att först identifiera en eller flera centrala frågeställningar. Vad exakt är det som måste besvaras? Vad är själva konflikten i situationen? Nästa steg är att försöka hänföra problemet till ett rättsområde. Aktualiserar det här problemet yttrandefrihetsfrågor Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden juridiska frågeställningar . 1. Digitalisering av bygglovsprocessen. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion. Författare : Enes Novljakovic; Lazar Rajovic; [2021] Nyckelord : Digitalisering; Bygglovsprocess; BIM; PBL; Technology and Engineering Lawlines policy är att enbart besvara faktiska juridiska frågeställningar och inte frågeställningar av mer hypotetiskt karaktär, såsom uppgifter inom ramen för en utbildning. Jag hänvisar dig istället till relevant kurslitteratur, kursansvarig lärare och studiekamrater. Med vänlig hälsning, Rikard Wahlströ

Med anledning av detta genomför Advokatfirman Delphi ytterligare ett webinar där vi går igenom några fler viktiga juridiska frågor kring viruset och dess konsekvenser: Arbetsrätten: Advokat Magnus Berterud ger en uppdatering runt det krispaket som regeringen beslutat om och vad det får för konsekvenser i förhållande till anställda Vissa juridiska frågeställningar rörande dokumentation för kurator inom ungdomsmottagningens verksamhet 1. Inledning Storsthlm har gett Kommunakuten AB i uppdrag att utreda ett antal frågor kopplat till dokumentation för kurator inom ungdomsmottagningens verksamhet. Frågeställningarna för utredningen kan sammanfattas enligt följande. 1

Här hittar kostnadsfri juridisk information samt svaret på många av dina juridiska frågor. Har du fått brev från domstolen eller hamnat i ett juridiskt spörsmål? Läs då om allmänna juridiska frågeställningar och ämnen här hos oss. Därtill kan du på denna blogg hitta allmän information om testamente, äktenskapsförord samt samboavtal Bokalen Fastighetspartner arbetar med fastighetsbolag och hjälper med de problem och juridiska frågeställningar som man ställs inför dagligen. Vi är specialister på fastighetsjuridik inom bostäder och kommersiella lokaler och erbjuder en fullservicetjänst till de fastighetsbolag vi arbetar för Juridiskt biträde vid förhandlingar med motpart Kostnad för rådgivning Som medlem har du 5 minuter kostnadsfri rådgivning - enklare juridiska frågeställningar som inte kräver granskning av köpehandlingar eller liknande dokument och där rådgivnings- och utredningstiden inte överstiger 5 minuter IPR Juristbyrå hjälper dig med alla juridiska frågeställningar knutna till affärsverksamheten. Kompetens & engagemang Hos IPR Juristbyrå möter du skickliga jurister med lång erfarenhet, bred kompetens och ett personligt engagemang Juridisk hjälp för bostadsrättsföreningar. Som förvaltningskund ingår vår juridiska frågeservice helt kostnadsfritt. Tillsammans med vår samarbetspartner Jurideko Fastighetspartner kan vi besvara samtliga juridiska frågeställningar som uppkommer i bostadsrättsföreningar. Juridisk hjälp för bostadsrättsföreningar

Juridiska frågeställningar - innovationskollen

Juridisk information kan vara ett helt avgörande underlag för utredningar, eftersökning och beslut kring juridiska frågeställningar. När information kan komma från alla olika officiella källor är det en utmaning att hålla koll på vad som verkligen gäller och vad man ska förhålla sig till Vårt huvudsakliga fokus är juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. Vår styrka ligger i vår kompetens och erfarenhet av att bistå noterade bolag. MCL är den juristfirma som genomfört flest IPO:er (börsnoteringar) på svenska marknadsplatser i under 2020.*. Om oss fullt frisk människa i Sverige, som kan besvara samtliga juridiska frågeställningar. Juristen kan besvara många frågor, i synnerhet inom dennes specialområde, men inte alla. De flesta verksamma jurister har något eller några specialområden, som han eller hon verkar inom. Juristen har emellerti

Uppsatser om JURIDISK FRåGESTäLLNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Juridiska frågeställningar (Introduktion) Introduktion till frågeställningar som uppkommer vid juridisk problemlösning. Universitet. Örebro Universitet. Kurs. Rättsvetenskaplig introduktionskurs (Introduction to Legal Thinking) (RV100G) Uppladdad av. Stu Da. Läsår. 2017/201 Pris: 453 kr. e-bok, 2020. Laddas ned direkt. Köp boken Medierätt : Juridiska perspektiv på praktiska frågeställningar av Pam Storr, Christine Storr (ISBN 9789198600834) hos Adlibris. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Broman Juridik är en juridisk byrå med fokus på företag som saknar eller inte har behov av en egen juridisk byrå. Din egen juristavdelning. Broman Juridik kan ge dig stöd vid alla de juridiska frågeställningar som är en del av affärslivet. Broman Juridik Juridiska frågeställningar gymnasiearbete Hur kan jag utforma ett gymnasiearbete om juridik . Vad ditt gymnasiearbete ska handla om beror förstås i hög grad på vilket program du går; går du ett program med naturvetenskaplig inriktning kan det bli svårt att få in juridik i ditt gymnasiearbete

Juridiska tjänster | Nordea Private Banking | Nordea

Wellcon juridisk rådgivning. Wellcon är en juristbyrå med specialisering på bolags- och skatterättsliga frågor. Vi strävar efter att göra juridiken praktiskt användbar och har som mål att besvara juridiska frågeställningar kort och koncist inom rimlig tid och/eller förse er med användbara mallar och instruktioner så att er verksamhet kan manövrera bland juridiska. Om du trots detta inte når framgång med din frågeställning eller ditt problem kan det vara tid att ta hjälp av en jurist i förlikningssamtal, avtalsskrivande, avtalsgranskning eller tvistemål. Kontakta info@agjuridik.se eller ring 0702-09 29 70 för att få juridisk rådgivning gällande hästjurik. LÄS MER Juridiska institutionen vid Stockholms universitet Uppsats: Problematiken kring definitionen av samordnade förfaranden inom den EG-rättsliga konkurrensrätten Handledare: Nils Wahl. Motivering: En välskriven analys av en grundläggande men aktuell och mycket viktig frågeställning. Läs uppsatsen (157 kB FB Advokat är en affärsjuridisk byrå med spetskompetens inom fastighet och entreprenad samt kommersiell tvistelösning. Vi företräder framförallt bygg- och fastighetsbranschens aktörer med löpande juridisk rådgivning och i samband med tvist. Vi är affärsmässiga och lösningsorienterande, arbetar snabbt och kostnadseffektivt samt är måna om långsiktiga relationer Här på Östra Reals gymnasium erbjuder vi kunskaper om ekonomiska förhållanden för både företag och samhället. Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar

Juridik och Skatter | Westra Wermlands Sparbank

Helt klart är att det finns ett enormt behov av smidiga webbaserade juridiska tjänster. När sommaren nu går mot sitt slut har vi besvarat nästan 600 kluriga juridiska frågeställningar på knappt två månader sedan lanseringen och fått fantastiskt positiva omdömen från våra kunder Allt fler kommuner, landsting och regioner etablerar strukturer för att fånga upp och realisera idéer och lösningar från anställda, företag och invånare som ett led i verksamhetsutvecklingen. SKL har sammanställt erfarenheter kring olika juridiska avvägningar som organisationen kan ställas inför under arbetet Covid-19 - Viktiga juridiska frågeställningar. Media fortsätter att dagligen rapportera om coronavirusets risker och spridning. Varje dag kommer ny information, som företag snabbt måste förhålla sig till. Regeringen tar beslut om krispaket och ger långtgående rekommendationer Kategori: Juridiska frågeställningar Go Pro - actionkameror - dashcam - fri rörlighet för varor. 11 februari, 2015 1 mars, 2015 K Lämna en kommentar. Jag läste på något forum härom dagen att dashcams i Sverige är förbjudna, på grund av tillståndsformaliteter Juridisk förmedling ger dig möjlighet att kostnadsfritt ställa en juridisk frågeställning och få svar inom 24h! - Ställ din fråga här

Workshop kring juridiska frågeställningar om digitaliseringsprojektet Juridikbok.se via Zoom Online Därefter övergår workshopen i ett arbetsmöte där aktuella juridiska frågor i digitaliseringsprojektet och lösningar på dessa diskuteras Under livet är det många tillfällen då juridiska frågeställningar och problem kan uppstå. Det är inte alltid lätt att själv finna lösningen. Vi på Juristcentrum kan hjälpa dig att planera så att varken du eller dina nära behöver hamna i tråkiga situationer

Covid-19: Viktiga juridiska frågeställningar Delph

 1. Broman Juridik är en juridisk byrå med fokus på företag som saknar eller inte har behov av en egen juridisk byrå. Din egen juristavdelning. Broman Juridik kan ge dig stöd vid alla de juridiska frågeställningar som är en del av affärslivet. Broman Juridik
 2. Många juridiska situationer du som privatperson försätts i har kunnat undvikas genom ett enkel juridiskt dokument. De mest vanliga juridiska dokumenten som upprättas är testamente. Juridiska dokument kan ofta ses som enkla att upprätta själv, men oftast ligger stora juridiska frågeställningar bakom dessa dokument
 3. I juridiska enheten arbetar jurister med hälso- och sjukvårdsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftning, kommunalrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt och juridiska frågeställningar i stort med anknytning till regionens verksamheter. Inom enheten finns också ansvaret för registratur och den politiska ärendehanteringsprocessen
 4. Konsulträtt är för oss ett samlingsnamn på alla de juridiska frågeställningar som uppstår i anslutning till genomförande av arkitekt- och ingenjörs-uppdrag i olika typer av samhällsbyggnadsprojekt. I praktiken blir det ofta fråga om en härlig blandning av avtalsrätt, immaterialrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt
 5. Du lär dig att analysera juridiska frågeställningar och du får göra studiebesök och lyssna på föreläsare kopplade till din inriktning. Du läser även företagsekonomi och har möjligheten att utifrån en egen affärsidé starta och driva ett företag genom ung företagsamhet (UF)
 6. Juridiska villkor. Här finns regler för hur du får använda hemsidan och all dess information Allmänt. Ingen information på hemsidan får ses som rådgivning, varken med avseende på medicinska eller juridiska frågeställningar eller investeringsbeslut

Genom studiebesök, föreläsningar och analyser av olika domstolsmål utvecklar du förmågan att söka, sålla, analysera och värdera information utifrån juridiska frågeställningar. Du arbetar med språket som verktyg och lär dig argumentera både muntligt och skriftligt En juridisk översiktskurs ger en allmän orientering om juridikens kärnområden och ökar din förmåga att identifiera juridiska problem och se möjliga lösningar. fördjupad färdighet och förmåga att med olika metoder analysera förvaltningsrättsliga frågeställningar och problem Juridisk informationssäkerhet - Att samordna arbetet enligt säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen, dataskyddsförordningen och annan överskådlig bild av de frågeställningar och regelverk som dagens verk - samheter möter. Vi avslutar därför rapporten med ett förslag på e Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman

Juridiska frågeställningar (Introduktion) - StuDoc

Juridisk rådgivning. Det kan vara väldigt svårt att räta ut juridiska begrepp och att veta vad som gäller i viktiga frågor. Istället för att chansa kan du vara säker på att du följt regelboken. Chansa inte - Var säker Ibland är metoden styrd av frågan, ibland av valet av perspektiv på juridiken och dess funktion i samhället.Juridisk metodlära syftar till att ge en grundläggande presentation av olika juridiska metoder och visa hur dessa kan användas för att få olika perspektiv och lösningar på juridiska frågeställningar identifiera relevanta juridiska frågeställningar på miljöområdet Naturvetenskapliga fakulteten MVEC18, Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare, 15 högskolepoäng Environmental Science: Law in Environmental Studies, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Miljövetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/e

Ny biträdande jurist sökes för tillträde under tidig höst

Covid-19 - Viktiga juridiska frågeställningar - Clos

 1. Kursdeltagaren identifierar de tydligast framträdande juridiska frågeställningarna i förekommande situationer och tillämpar adekvata rättsregler korrekt. Kursdeltagaren motiverar godtagbart flertalet av genomförda ställningstaganden med resonemang och argument som är rättsligt relevanta argument. VG€- Väl godkänd 3/ 5 Dnr U 2019.
 2. Pressmeddelande - 06 Februari 2020 10:24 Modern kamerateknik ger nya möjlighet, men medför också nya etiska och juridiska frågeställningar
 3. - visa förmåga att självständigt analysera juridiska frågeställningar och juridisk argumentation, och - självständigt planera och genomföra en arbetsuppgift inom givna tidsramar. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 4. Denna gång står juridiska frågeställningar i fokus, och vi tar oss an frågorna med hjälp av ett antal sakkunniga på området. AB - Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett i grunden juridiskt begrepp med avgörande betydelse för flera verksamhetsområden

Juridisk problemlösning - Allmänt om lagar och regler

Lärandemål Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - visa fördjupad kunskap i och förståelse av de komplexa juridiska frågeställningar som gör sig gällande på rättsinformatikens område, det gäller särskilt i fråga om hur olika regelverk samspelar Det är viktigt att du är en god lyssnare och har lätt för att analysera juridiska frågeställningar. Du bör även på ett tydligt och enkelt sätt kunna förklara juridiska omständigheter. Vi tillhandahåller en tvådagars utbildning i aktuella rättsområden i början av anställningen och därefter löpande utbildning under anställningens gång

formulerar en frågeställning, planerar, genomför och utvärderar ett större arbete inom det juridiska området. Andra kunskapsområden inom programmet berörs också i Martins arbete. Kunskaper i psykologi är till exempel nödvändiga eftersom Martin kommer att fördjupa sig i hur människor upplever juridiska bedömningar och beslut Juridiska frågeställningar . Läs mer. Kontakta oss . Kontaktuppgifter Vi använder cookies för att wwsparbank.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. De används också för att.

Uppsatser.se: JURIDISKA FRÅGESTÄLLNINGA

Under våren har Cederquists EU- och Konkurrensrättsgrupp fått förtroendet att som nationella experter skriva det svenska kapitlet om juridiska frågeställningar kopplat till compliance och konkurrensrätt i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through - visa förmåga att i självständigt, kritiskt och systematiskt analysera juridiska frågeställningar och juridisk argumentation med utgångspunkt i skatterättslig metod tillämpa och analysera lagregler och andra rättskällor på skatterättens område, - identifiera, analysera och bedöma grundläggande skatterättsliga proble Som bolagsjurist hos AutoConcept har du ansvar för varierande juridiska frågeställningar inom avtalsrätt, bolagsrätt och tvistelösning. Nyhet - 28 December 2016 13:59 Jurist som gillar fart. Juridisk metodlära syftar till att ge en grundläggande presentation av olika juridiska metoder och visa hur dessa kan användas för att få olika perspektiv och lösningar på juridiska frågeställningar. Kapitelvis redogör författarna för olika juridiska metoder och visar vilka möjligheter som öppnas med respektive metod

Juridiska frågeställningar inom ramen för en utbildning

Vi kan erbjuda dig en roll på en byrå där du får möjlighet att arbeta med olika juridiska frågeställningar inom flera olika rättsområden. Vi söker dig som vill utvecklas inom denna miljö och i advokatrollen. Start Enligt överenskommelse snarast möjligt efter sommaren Ingen information på hemsidan får ses som rådgivning, varken med avseende på medicinska eller juridiska frågeställningar eller investeringsbeslut. Varken Unilever Sverige AB, annat närstående bolag, dess anställda eller annan representant för Unilever Sverige AB kan hållas ansvarig för eventuella förluster,. Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande förutsättningar att leda sin projektorganisation med avseende på målstyrning, projekthandläggning, upphandling, juridiska frågeställningar samt kontroll- och kvalitetsarbete. Innehåll - Projektorganisation - Projektledarrollen - Målformulering av ett byggprojek Life Sciences är en bransch med stark tillväxt och de ofta komplexa regelverken utgör en utmaning för många aktörer. Är du verksam inom Life Sciences kan du känna dig trygg att jobba med Setterwalls - ett dedikerat team av jurister som är specialister med kompetens och erfarenhet att möta utmaningarna i din bransch

Webinar: Covid-19 Viktiga juridiska frågeställningar - del

 1. Verksamhetsbeskrivningen för Institutet För Medicinsk Rätt AB: Bolaget skall bedriva förlags, kurs-, informations- och konsultverksamhet med inriktning mot juridiska frågeställningar inom sjuk-, äldre-, omsorgs- och tandvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet
 2. Nedan återfinns en lista på våra medlemmar. Ordinarie medlemmar är företag som bedriver yrkesmässig inkassoverksamhet och som har tillstånd att bedriva verksamheten från Datainspektionen eller Finansinspektionen
 3. Rättsvetenskap som undervisnings- och forskningsämne på Juridiska institutionen i Göteborg omfattar teoretiska och metodologiska studier av rätten och av rättsliga system samt studier av samspelet mellan rätt, politik, moral, ekonomi, samhälle och kultur
 4. VA-juridiskt nätverk Syftet är att utbyta erfarenheter kring VA-juridiska frågor och vid behov resonera kring principiella frågeställningar. Nätverket utgör ett stöd för varandra och för Svenskt Vattens jurister och fungerar som ett informellt bollplank i samband med statliga utredningar, revidering av publikationer och besvarande av medlemsfrågor
att skriva juridik | Sebastian Åstrand – blogg

Bland våra medarbetare finna det europeiska patent-, design och varumärkesombud samt jurister med spetskompetens inom hela det immaterialrättsliga området. De har en gedigen erfarenhet och expertkunskaper inom samtliga teknikområden och tillhörande juridiska frågeställningar Eller i vart fall utgöra det första steget när man försöker finna svaret på en juridisk frågeställning. På Internet finns en rad olika forum där privatpersoner diskuterar de mest varierande ämnen. I ett mindre antal forum förekommer även juridiska diskussioner där juridiskt kompetenta personer deltar

Juridisk metod. Inte heller den juridiska metoden finns officiellt fastslagen (och man kan nog inte ens prata om en juridisk metod), men kanske kan den sammanfattas i tre steg: # Ta reda på all relevant rättsinformation -- all lagtext, rättsfall, förarbetsuttalanden, m.m. som berör frågeställningen Juridiska och processkopplade frågeställningar av fortsatt intresse efter Statens råd för kärnavfallsfrågors, KASAM:s, seminarier om alternativredovisningar och beslutsprocessen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill härmed överlämna ett antal frågeställningar till Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, som e

Utvalda juridiska frågor med svar. Här finns alla frågor som är besvarade av vår jurist. Har du en fråga du inte hittar nedan kan du ställa Din egen fråga till vår Jurist.Det kostar 595 kr för ett kort svar och 795 kr för ett långt svar Juridisk rådgivning, coachning och chefsstöd ingår i ditt medlemskap. Allt om medlemskap Vad ingår, vad kostar det och hur fungerar medlemskapet? Om Företagarna Om Företagarna Nyheter Kontakt och press Personuppgiftshantering. När du äger och driver ditt företag ställs du inför många juridiska frågeställningar, som t ex, - Har du bra avtal? - Ska du underteckna avtalet? - Vem har makten i bolaget om ni är flera ägare? - Vad händer om en ägare vill hoppa av? - Hur påverkas företaget vid en ägares äktenskapsskillnad eller dödsfall Under hela kursen övar vi juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Undervisningen i kursen bygger på Skolverkets beslut om centralt innehåll. Det här är rubriker som beskriver vad som ska finnas med. H är får du också en översikt över hur planeringen för läsåret ser ut och till vilket kapitel i läroboken varje del hör Juridisk rådgivning för din bostadsrättsförening Bostadsrätten är en komplex boendeform, och ni som sitter i styrelsen tar på er en rad olika roller och komplicerade frågeställningar som ibland kräver juridisk expertis

Vissa juridiska frågeställningar rörande dokumentation för

Juridisk information Här hittar du allt om juridi

Det är inte ovanligt att det inom denna typ av mål dessutom uppkommer behov av juridiskt biträde kring bodelning. Tveka inte att kontakta mig om ni är i behov av juridiskt biträde. Under samtalet kan vi reda ut vilka frågeställningar som finns och om möjligt göra en grov upattning av förutsättningarna samt diskutera kostnader/finansiering Jag börjar redan på gymnasiet att drilla eleverna i hur ett juridiskt svar skall vara skrivet på högskolan för att de som väljer att läsa vidare skall vara förberedda. Följande är i stora delar hur Lunds universitet tycker att ett juridiskt svar skall vara uppbyggt och något vi försöker eftersträva i Privatjuridiken. Jag tycker at Jag biträder kostnadseffektivt klienter i juridiska frågor främst kopplade till affärsverksamhet i fåmansbolag. Analys av juridiska och kommersiella frågeställningar, Avtal, förhandlingar, bolagsjuridik, etablerings- och verksamhetsfrågor, processer och skiljeförfaranden

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, har utkommit sedan år 1865 och har i dag en upplaga på 850 exemplar. Den utkommer med sex nummer per år. JFT är Nordens äldsta ännu utkommande rättsvetenskapliga tidskrift och den enda publikationen som regelbundet presenterar aktuella frågeställningar inom finsk rätt för en nordisk publik Tjänsten juridiskt bollplank innebär helt enkelt att vi finns till hands för våra kunder när de behöver oss i vardagen. Våra kunder kan ringa eller maila eler ta kontakt med oss på något annat sätt när de behöver synpunkter och input i en fråga med juridiska dimensioner Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala får eleverna möjlighet att använda det juridiska språket. Undervisningen ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällo

Bokalen Fastighetspartner - Juridik & förhandlin

Aktuell bolags- och börsrätt | Nyhetsdag i Stockholm

Jurister kommer ofta i kontakt med personer utan några juridiska förkunskaper. De nätbaserade föreläsningarna kompletteras av ett antal övningsuppgifter och seminarier där frågeställningar och problemformuleringar avseende juridisk kommunikation ska analyseras och diskuteras Bedömningar i anslutning till juridiska mål. § Psykologiska kapacitetsbedömningar, personlighetsbedömningar. Barnpsykologiska frågeställningar. Personlig utveckling - rådgivning - personlig vägledning - utvecklingsstöd - coaching . Även möjlighet till. Psykoterapi / psykologisk behandling . till reducerad tax förmåga att kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden inom de områden som kursen behandlar förmåga att kunna avgöra när det är fråga om mer komplicerade juridiska frågeställningar som föranleder behov av juridisk expertis. Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan

Mäklarsamfundets jurister Mäklarsamfunde

Som jurist på Södersjukhuset arbetar du med juridiska frågor inom såväl civilrätt som förvaltningsrätt.Hälso- och sjukvården styrs av en mängd regler och Södersjukhuset är ett stort akutsjukhus där du som jurist ger juridiskt stöd till sjukhusledning och sjukhusets verksamhetsområden.De juridiska frågeställningarna kan exempelvis gälla avtalsrätt, offentlighet och sekretess. - identifiera juridiska frågeställningar inom nämnda områden, - tillämpa de centrala rättsreglerna både på privaträttsliga som offentligrättsliga subjekt, - lösa mindre komplicerade frågeställningar med hjälp av EU-rättsliga regleringar, - reflektera kring nämnda rättsområdens frågeställningar Detta forum ska inte tolkas som juridisk konsultation utan som information. Advokat Ann Bergström förbehåller sig rätten att själv sortera i inkomna frågor för svar. Vid juridiska frågeställningar och hjälp kontaktas Advokat Ann Bergström på sedvanligt sätt via telefon eller mail Frågeställningar med varför är förklarande, tolkande, analytiska etc. Frågeställningar med hur och på vilket sätt kan bl.a. vara förståelseinriktade. Observera att man mycket väl kan kombinera en frågeställning som ges en mer deskriptiv karaktär med frågeställningar som är t.ex. tolkande, förklarande eller förståelseinriktade IT-rätt behandlar juridiska frågeställningar som informationsteknologi har givit upphov till.Som juridiskt ämne sträcker sig IT-rätten över flera traditionella rättsområden, som till exempel avtalsrätt, upphovsrätt, personlig integritet, informations- och yttrandefrihet, straffrätt, förvaltningsrätt och telekommunikationsrätt

IPR Juristbyrå Välkomme

Samtidigt är ju de juridiska frågeställningarna lika aktuella och angelägna och därför genomför vi konferensen som en serie webinars istället. Under två tillfällen under senhösten, närmare bestämt: 10 och 11 november (kl 09.00 - 12.00) kommer Du att ha möjlighet att ta del av flera av de aktuella ämnena som vi skulle diskuterat på plats i Stockholm ‎Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Nu tar redaktionen klivet ut i etern med tre podcastserier, JP Möter Vill du lära dig mer om juridik kopplad till ekonomi? Kursen är för dig som vill studera affärsjuridik med särskilt fokus på ekonomers och blivande revisorers behov att göra riskbedömningar. Du får en bred förståelse för det komplexa rättsområden som affärsjuridiken omfattar. Efter kursen har du kunskaper som är starkt kopplade till arbetsmarknaden

Verksamhetsbeskrivning för Innovationsplatsen - Karolinska

Juridisk rådgivning till din BRF - allabrf

Alternativet för entreprenörer Introduktion Wictor Family Office grundades av tre entreprenörsfamiljer i syfte att tillhandahålla fristående lösningar på komplexa finansiella, juridiska och i övrigt familjerelevanta frågeställningar. Vi arbetar åt förmögna entreprenörer, deras familjer, företag och stiftelser. Vi arbetar uteslutande med personliga och långsiktiga relationer. Inlägg om Juridiskt forum skrivna av internetjuridik. Vid någon tidpunkt i livet ställs vi alla inför problem eller frågeställningar med anknytning till ämnet juridik.Vi förlovar oss, blir sambor, blir gravida och får barn, gifter oss, skiljer oss, köper bostad eller egendom osv

Genombrott för juridisk forskning - Linköpings universitet

Min målsättning är att Du som vänder dig till Juridiska byrån M Wikström ska bemötas av en jurist som har stor kompetens och som bryr sig. Du kan få den hjälp just Du behöver på ett sätt som passar Dig. Därför erbjuds Du som klient även hembesök där vi kan gå igenom dina frågeställningar i lugn och ro. Detta alternativ kan. 1. Beskriva och redogöra för juridiska och etiska frågeställningar inom det medie- och marknadsrättsliga område. Färdighet och förmåga 2. Muntligt redogöra för och diskutera etiska och juridiska frågeställningar inom kursens sakområde. 3 juridiska hinder som identifieras inom respektive myndighets verksamhets­ område. Eventuella övriga frågeställningar som är nödvändiga för att möjlig­ göra en gränsöverskridande ambulanssjukvård ska belysas och analyseras. Myndigheterna ska vid behov ta fram förslag på författningsändringar för respektive ansvarsområde 2. Tillämpa de olika perspektiven som ingår i kursen på etiska och juridiska frågeställningar. 3. Med hjälp av analysverktyg som presenteras under kursen analysera och resonera kring konkreta fall. Värderingsförmåga och förhållningssätt 4. Visa prov på förståelse för marknadskommunikation som moralisk och juridiskt betingad.

 • Julfrukost Varberg.
 • Cherry blossom tree Japan.
 • Nashville season 5 blu ray.
 • Landnet.
 • Ljuskrona IKEA.
 • Stuvad grönkål jul.
 • Uppladdningen misslyckades Excel.
 • EGGHEAD Restaurant öffnungszeiten.
 • Hur tar man bort beska i mat.
 • Marie Laveau II.
 • Bästa krilloljan.
 • Renault ZOE leasing Kampanj.
 • Smärtklinik Örebro.
 • Instagram photo size.
 • Skillnaden mellan lyrik och poesi.
 • The O Gundam planet.
 • Pareri ford focus 1.6 tdci 2010.
 • Kör som annan användare Windows 10.
 • Bra fakta om Spanien.
 • Batchnummer Jollyroom.
 • Central european bank eur sek.
 • Helsingborg Halvmaraton 2019.
 • Npm slider.
 • Auto Seitenaufkleber 3D.
 • D kefs Verbal Fluency test scoring.
 • Onsernonetal baden.
 • Gregor gysi Stadthalle Braunschweig.
 • World forum for democracy twitter.
 • Bota vita pricksjukan salt.
 • Montesquieu klimatlära.
 • Battle of Monmouth.
 • LCHF hamburgare dressing.
 • Rook piercing.
 • Kayla itsines food.
 • Hydro Aluminium Sverige AB.
 • W hotel Brickell Brunch.
 • Mänskliga rättigheter Sverige.
 • Metadon Flashback.
 • Mie de pain definition.
 • Erholungszeit nach Sepsis.
 • Manchester City starting 11.